פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי יב כו

"יתר מרעהו צדיק" - הצדיק מוותר מדותיו ועובר עליהם יתר לריי"ש בלע"ז

"ודרך רשעים" - שהיא למודה להרע היא תתעם