פתיחת התפריט הראשי

"לא יאונה לצדיק" - לא יארע לא תזדמן לו עבירה בלי דעת