קטע:רש"י על משלי יב כא

"לא יאונה לצדיק" - לא יארע לא תזדמן לו עבירה בלי דעת