קטע:רש"י על משלי יב יז

"יפיח אמונה יגיד צדק" - מי שמדבר אמונה מגיד בדין עדות צדק לזכות הזכאי