קטע:רש"י על משלי יב י

"יודע צדיק נפש בהמתו" - מה בהמתו ובני ביתו צריכים