פתיחת התפריט הראשי

"וכרקב" - תולעת הנכנס תוך העצמות וטוחן אותם כן אשה מבישה ורעה שמעשיה בושים