קטע:רש"י על משלי יב ג

"לא יכון אדם ברשע" - לא יתבסס