פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי יא כב

"נזם זהב באף חזיר" - שמלכלך אותה באשפות כן תלמיד חכם הסר מן הדרך הטובה

"וסרת טעם" - פורש מן התורה