קטע:רש"י על משלי יא כא

"יד ליד" - כלומר מיד הקב"ה לידו תבוא לו שכר פעולתו ולא ינקה מן הרעה אשר עשה