פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי יא יז

"גומל נפשו" - גומל טובה לקרוביו איש שהוא חסיד

"ועכר שארו אכזרי" - והאכזרי הוא עוכר את קרוביו