קטע:רש"י על משלי יא טז

"תתמוך כבוד" - כנסת ישראל תקרב תמיד לכבוד הקב"ה ותורתו

"ועריצים יתמכו עשר" - בני אדום מתקרבים אצל גניבות ממון וגזל