פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי יא ז

"במות אדם רשע תאבד תקוה" - תקות כל הבוטחים בו

"ותוחלת אונים אבדה" - תוחלת בניו שהם אונו אבד' כי בזכותו לא תבוא להם טובה אבל במות צדיקים יש לבניהם מבטח בצדקתם