קטע:רש"י על משלי יא ב

"בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה" - תבוא חכמה