קטע:רש"י על משלי ט יא

"ויוסיפו לך שנות חיים" - שנים של חיים הם של פרנסה ועושר