קטע:רש"י על משלי ט י

"תחלת חכמה יראת ה' ודעת קדושים" - היא עיקר הבינה