קטע:רש"י על משלי ט ה

"לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי" - ביין שמזגתי