קטע:רש"י על משלי ט ג

"שלחה נערותיה" - אדם וחוה ד"א משה ואהרן