קטע:רש"י על משלי טז לב

"ומושל ברוחו" - כובש את יצרו