קטע:רש"י על משלי טז כה

"יש דרך" - שהוא ישר לפני איש