קטע:רש"י על משלי טז כג

"לב חכם ישכיל פיהו" - לבו מלמד את פיו לדבר צחות(ועל שפתיו יוסיף לבו לקח)