קטע:רש"י על משלי טז יט

"טוב שפל רוח" - טוב להתחבר את ענוים ולהיות אתם שפל רוח מהיות מחלק שלל את גאים