קטע:רש"י על משלי טז יב

"תועבת מלכים עשות רשע" - דבר תעוב הוא לדיינין ואין הגון להם לעשות רשע