קטע:רש"י על משלי טז טו

"באור פני מלך חיים" - מי שהקב"ה מסביר לו פנים חיים הוא לו לכך צריך אדם ליישר דרכו לפניו

"ורצונו כעב מלקוש" - מי שהוא מרוצה לו רצונו טוב לו כעב המביא את המטר