קטע:רש"י על משלי טז ט

"לב אדם יחשב דרכו" - ללכת דרך ישר

"וה' יכין צעדו" - כמו ששנינו (שבת קד) הבא לטהר מסייעין לו