קטע:רש"י על משלי טז ו

"וביראת ה' סור מרע" - על ידי יראת ה' סור מרע