קטע:רש"י על משלי טז ב

"ותוכן רוחות ה'" - ומונה הלבבות מי הטוב ומי הרע