קטע:רש"י על משלי טז א

"לאדם מערכי לב" - הוא סודר עצתו ודבריו בלבו.

"ומה' מענה לשון" - כשבא להשיב, הקב"ה משכילו בדבריו; או, אם זכה, מזמן לו מענה טוב.