פתיחת התפריט הראשי

"מאור עינים" - בתורה

"ישמח לב" - ששואלין ממנו דבר ויודע מה להשיב ולפי פשוטו כמשמעו דבר שהוא תאוה למראות עינים משמח הלב ומצחצח תוגת הלב כגון גן ירק ונהרות המושכים