קטע:רש"י על משלי טו כח

"לב צדיק יהגה לענות" - יחשוב ויבין מה יענה קודם שישיב דבר