פתיחת התפריט הראשי

"עוכר ביתו" - שהוא בוצע בצע

"ושונא מתנות יחיה" - מאחר שהוא שונא מתנות כל שכן ששונא את הגזל