פתיחת התפריט הראשי

"בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו" - גורם לאמו שמבזים אותה