פתיחת התפריט הראשי

"בית צדיק חוסן רב" - בית המקדש שבנה דוד הצדיק חוסן רב ומגדל עוז לישראל

"ובתבואת רשע נעכרת" - ובהבאת ע"א שהביא מנשה בו נעכרת