פתיחת התפריט הראשי

"ראשית דרכו" - קודם בריאתו של עולם