קטע:רש"י על משלי ח יג

"יראת ה' שנאת רע" - זהו המוסר שהחכמה מכרזת לבריות