פתיחת התפריט הראשי

"מפנינים" - מרגליות

"לא ישוו בה" - לא ידמו לשויה