פתיחת התפריט הראשי

"לפי קרת" - תקרה הנתונה על השער ויושבים עליה

"תרונה" - תזעקנה ומה היא אומרת