קטע:רש"י על משלי ח א

"הלא חכמה תקרא" - הלא התורה מכרזת אליכם דברים האמורים למטה בענין