קטע:רש"י על משלי ז י

"והנה אשה" - כמשמעה ד"א אחד מן אפיקורסים

"שית זונה" - כמו שתותיהם (שמואל ב' י') כלומר ערות זונה

"ונצורת לב" - כמו עיר נצורה (ישעיהו א) המוקפת כרכום וכן לבה של זו מזקפת זימה אולת