קטע:רש"י על משלי ז טז

"מרבדים" - בגדי חופש ונוי, ודוגמתו בסוף הספר, שנאמר (משלי לא כב): "מרבדים עשתה לה".

"רבדתי ערשי" - קשטתי.

"חטובות אטון מצרים" - מהוללות בגדי, כלי פשתן חשובין הבאים ממצרים, ששם הפשתן מצוי כדכתיב בספר (ישעיהו יט ט): "ובושו עובדי פשתים".

"אטון" - תרגום (שמות לה יח): "מיתריהם" - אטוניהם.