פתיחת התפריט הראשי

"אחותי את" - קרבנה אליך)

"ומודע" - קרוב כמו בועז מודעתנו קרובנו (רות ג) כלומר קרבנה אצלך תמיד