קטע:רש"י על משלי ו לה

"לא ישא" - פנים לכל ממון לכפר על אשר כפר בו ונדבק בעבודת גלולים ורבותנו דרשו לא יבוזו לגנב זה המתגנב מאחר חבירו הולך לבית המדרש ועוסק בתורה ונמצא ישלם שבעתים סופו שמתמנה דיין ומורה הוראות שאין שבעתים אלא תורה שנאמר מזוקק שבעתים (תהלים יב)