קטע:רש"י על משלי ו לד

"כי קנאה" - מתקנא בו להפרע בו חמתו של הקב"ה שהוא גבור על כל ולא יחמול ביום נקם