רש"י על משלי ו כב

"בהתהלכך" - בחייך

"תנחה אותך" - כמו תנהיגך

"בשכבך" - בקבר

"והקיצות" - לתחיית המתים לעמוד בדין

"היא תשיחך" - תליץ בעדך