קטע:רש"י על משלי ו כא

"ענדם" - ל' קשר הוא כמו אענדנו עטרות לי (איוב לא)