פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי ו יד

"מדינים ישלח" - בין אדם לבוראו