קטע:רש"י על משלי ו יב

"הולך עקשות פה" - ההולך בעקימת שפתים