קטע:רש"י על משלי ו י

"חבוק ידים" - הישן חובק ידיו אבראצ"ר בלע"ז