קטע:רש"י על משלי ו טז

"שש הנה שנא ה' ושבע תועבת נפשו" - כלומר גם השביעית עמהם