קטע:רש"י על משלי ו ח

"תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה" - מזונה כל אחת ואחת אינה גוזלת מחבירתה