קטע:רש"י על משלי ו ז

"אשר אין לה קצין" - שיוכיח אותה ויזרזנה ויוציא מידה אם תגזול דבר מחברתה ואף על פי כן