קטע:רש"י על משלי ו ו

"לך אל נמלה עצל וגו' וחכם" - והתחכם